ROMÂNIA   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
stema romaniei DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TULCEA
      

Starea Civila


 Înregistrarea naşterii

 Înregistrarea căsătoriei

 Divorţul prin acordul soţilor

 Înregistrarea decesului

 Rectificarea actelor de stare civilă

 Transcrierea certificatelor / extraselor de stare civilă

 Schimbarea numelui pe cale administrativă


acte de nastere acte de casatorie acte de deces

 Atribuţii

    Atribuţiile principale ale Compartimentului Stare Civilă sunt:

       
  • îndrumă, sprijină şi controlează conform Metodologiei – H.G. nr. 64/2011 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi     completările ulterioare, întreaga activitate de stare civilă a judeţului şi organizează programul anual de instruire al ofiţerilor de stare civilă, urmărind şi modul de rezolvare a deficienţelor consemnate în procesul-verbal de control având ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civilă;
  • întocmeşte referate privind concluziile rezultate în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui sau prenumelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de soluţionare a cererii, pe care le prezintă preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, spre aprobare;
  • verifică modul de întocmire de către primării a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate pe care le avizează în vederea aprobării lor de către primarul localităţii;
  • avizează cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă;
  • înscrie pe marginea actelor de stare civilă, ex. II, menţiunile prevăzute de Legea nr. 119/1996 privind modificările survenite în statutul civil al persoanelor;
  • acordă asistenţă de specialitate în domeniul stării civile ofiţerilor de stare civilă şi celor interesaţi la solicitarea acestora;
     primeşte, actualizează,păstrează şi gestionează registrele de stare civilă exemplarul II de la oficiile locale de stare civilă, asigurând securitatea şi conservarea acestor documente;
  • întocmeşte şi eliberează extrase pentru uzul oficial la cererea instituţiilor abilitate(instanţe judecătoreşti, parchet, poliţie,notari publici,primării) din registrele de stare civilă ex. II;
  • oferă informaţii de specialitate în cadrul programului de relaţii cu publicul şi la solicitarea ofiţerilor de stare civilă ale primăriilor din judeţ, asigurând protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate.


p1-  admin, 05-10-2011
  •  prezentare  •  atributii  •  organizare  •  informatii  •  anunturi  •  formulare  •  stare civila  •  servicii  •  furnizare date  •  contact  •  
© 2011 Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor Tulcea - Toate drepturile rezervate