Persoana de contact Lg. 544/2001

Persoana de contact Lg. 544/2001 2019-02-07T22:15:41+03:00

Persoana responsabilă de prevederile Legii nr.544/2001 în cadrul D.P.C.J.E.P.TULCEA este doamna VARGĂ ANTONETA – COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE. Telefon: 0240/536343, FAX- 0240/536344.

Pentru a solicita informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la infomațiile de interes public, vă rugăm să descărcați formularul-tip pentru solicitarea de informație publică și să-l trimiteți completat la adresa: STR. GLORIEI, NR. 4 A, MUN. Tulcea, județul Tulcea sau prin e-mail la adresa: office@dpcjeptl.ro.

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, pentru refuzul nejustificat, explicit sau tacit, de comunicare a informaţiilor sau pentru orice altă încălcare a dreptului persoanei de liber acces la informaţiile de interes public (comunicarea informaţiilor într-o formă inaccesibilă, neclară, vagă, incompletă, comunicare tardivă a informaţiilor sau a refuzului, necomunicarea prelungirii termenului de la 10 la 30 de zile etc.) solicitantul are la dispoziţie două căi de atac: reclamaţia administrativă şi plângerea în instanţă.

Reclamaţia administrativă:
– se adresează conducătorului instituţiei publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informaţiile de interes public;
– se formulează în termen de 30 de zile de la data la care solicitantul informaţiei a luat cunoştinţă de încălcarea dreptului.

Plângerea în instanţă:
– se adresează secţiei de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază persoana vătămată în drepturile sale sau în a cărei raza teritorială se află sediul instituţiei publice;
– se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

MODELE DOCUMENTE ADMINISTRATIVE anexe

Anexa 1 și 2