Legislație (organizarea și funcționarea instituției)

Legislație (organizarea și funcționarea instituției) 2019-02-07T21:00:21+03:00

Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, organizată în baza Hotărârii C.J.Tulcea. nr.  114/2004, funcţionând cu denumirea de “Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Tulcea”. Începând cu data de 13 august 2010, prin Hotărârea nr. 85 a Consiliului Judeţean Tulcea, aceasta se reorganizează purtând denumirea de, Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea.

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Tulcea, precum si solutionarea problemelor de competenta acesteia sunt:

 1. – Ordonanta nr. 84/2001 – privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. – OUG nr. 97/2005 – privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005;
 3. – H.G. nr. 1375/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 4. – H.G. nr. 112/1997 – privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. – O.G. nr. 69/2002 – privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. – H.G.nr. 839/2006 – privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;
 7. – Legea nr. 248/2005 – privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
 8. – Legea nr. 119/1996 – cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin Legea nr. 117/2006;
 9. Hotărârea nr. 64/2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
 10. -Legea nr. 21/1991 – cu privire la cetatenia romana.
 11.  Ordonanta nr. 41/2003 – privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. – H.G. nr. 495/1997 – privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
 13. – H.G.nr. 220/2006 – pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;
 14. -Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date .
 15. – Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public;
 16. – Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. – Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. – Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 19. – Hotărârea C.J Tlulcea – privind Organigrama, statutul de functii si regulamentul de organizare si functionare al institutiei
 20. – Hotărârea C.J.Tulcea privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidență a persoanelor prestate de către Direcția Publică Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Tulcea.