Înregistrarea decesului

Înregistrarea decesului 2022-06-08T12:42:03+03:00

Înregistrarea decesului

Întocmirea actului de deces se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul.

Pot declara decesul membrii familiei decedatului sau în lipsa acestora:

  • medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul
  • orice persoană care are cunoștință despre deces

Documente necesare

  • Certificatul medical constatator al decesului
  • Actul de identitate al celui decedat
  • Certificatul de naștere și de căsătorie al celui decedat
  • Documentul de evidență militară al celui decedat
  • Actul de identitate valabil al declarantului

Termenul de declarare al decesului

  • 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, în cazul morții naturale
  • în cazul unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, este necesară și dovada eliberată de poliție sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces,termenul de 3 zile de declarare a decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.