Eliberarea cărții de identitate provizorii

Eliberarea cărții de identitate provizorii 2018-09-08T18:57:29+03:00

 

INFORMAŢII GENERALE:

Cartea provizorie de identitate se eliberează numai în cazurile prevăzute de lege şi în codiţii speciale:

  1. a) cand solicitantul nu deţine acte de stare civilă (lipsa certificat de naştere, certificat de casătorie, dovadă divort);
  2. b) solicitantul nu deţine acte pentru spaţiul de locuit.

Solicitantul se va prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor de care aparţine.

ACTE NECESARE:

 

  1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 11 (se listează pe o singură foaie A4, faţă – verso);
  2. Certificat de naştere, original si copie;
  3. Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă original si copie;
  4. Actul de spaţiu prin se care face dovada domiciliului, original si copie;
  5. Certificatele de naştere ale copiilor în vârstă mai mică de 14 ani (care nu posedă carte de identitate), original si copie;
  6. Trei fotografii marimea ¾ cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;
  7. Chitanta reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 leu;
  8. Chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru sau timbrul fiscal – 5 lei.

Valabilitatea unei cărţi provizorii de identitate este de maxim 1 an.