Eliberarea cărții de identitate la cerere, expirare, pierdere, furt

Eliberarea cărții de identitate la cerere, expirare, pierdere, furt 2018-09-08T18:51:24+03:00

 

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI, PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

 

INFORMAŢII GENERALE:

 

Cetaţenii care se află în una dintre urmatoarele situaţii:

– Expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;

– Pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;

– Schimbarea domiciliului;

– Modificarea numelui sau a prenumelui titularului actului de identitate, a prenumelui parinţilor sau schimbarea datei ori a locului naşterii;

– Deteriorarea actului de identitate;

– Schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi al străzilor, al numerotării imobilelor sau rearondării acestora, al infiinţării localităţilor sau al străzilor;

– Atribuirea unui nou C.N.P.

– Fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

– Schimbarea sexului;

– Anularea actului de identitate.

Sunt obligaţi ca, cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate şi în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre celelalte situaţii menţionate anterior, să se prezinte personal sau prin reprezentantul legal, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor în a cărui rază teritorială au domiciliul sau resedinţa, pentru a solicita eliberarea unei noi carţi de identitate.

Termenul de soluţionare a cererilor este de 30 de zile.

 

ACTE NECESARE:

 

1.Cerere pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 11 (se listează pe o singură foaie A4, faţă – verso)

  1. Act de identitate şi cartea de alegator (cu excepţia – pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate) – pentru a fi predate;
  2. Certificatul de naştere, original si copie;
  3. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie. Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului este necesară declaraţia scrisă a gazduitorului (aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului);
  4. Chitanţa reprezentand contravaloarea Carţii de identitate – 7 lei.

 

Dupa caz:

  1. Certificat de casătorie, în cazul persoanelor casătorite, original si copie;
  2. Hotărâre de divort definitivă şi irevocabilă, original si copie;
  3. Certificat de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original si copie;
  4. Certificatele de naştere ale copiilor cu varsta mai mică de 14 ani, dupa caz, original si copie.