Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani 2019-02-07T23:28:47+03:00

 

INFORMAŢII GENERALE:

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia ca în termen de 15 zile, să se prezinte însoţit de unul dintre parinţi, de reprezentantul legal sau de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, în a cărui raza teritorială au domiciliul parinţii, pentru a solicita eliberarea primului act de identitate.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate, este de pana la 30 de zile.

 

ACTE NECESARE:

 

  1.   Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de parinte/reprezentant legal – Anexa 11(se listează pe o singura foaie A4, fată – verso);
  2.   Certificatul de naştere, original şi copie;
  3.  Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
  4.  Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  5.  Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotarârea judecatorească definitivă si irevocabilă, în cazul în care parinţii sunt divortaţi, original şi copie/ hotărarea de plasament familial;
  6.  Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei;