ROMÂNIA   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
stema romaniei DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TULCEA
      

Rectificare Acte Stare Civilă


 Înregistrarea naşterii

 Înregistrarea căsătoriei

 Divorţul prin acordul soţilor

 Înregistrarea decesului

 Rectificarea actelor de stare civilă

 Transcrierea certificatelor / extraselor de stare civilă

 Schimbarea numelui pe cale administrativă


 Rectificarea actelor de stare civilă

       

    Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul Dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea.
    Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu al solicitantului.

    Acte doveditoare depuse de de către persoana interesată, pot fi:

  • certificatele de naştere şi căsătorie ale acesteia;
  • certificatele de naştere şi căsătorie ale părinţilor săi;
  • certificatele de naştere, căsătorie şi deces, în cazul rectificării actelor de stare civilă aparţinând unei persoane decedate;
  • acte de identitate;
  • dispoziţii/decizii de schimbare a numelui/prenumelui;
  • sentinţe judecătoreşti;
  • alte acte doveditoare, după caz.

    Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile prin emiterea Dispoziţiei primarului, aceasta comunicandu-se solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.
    Dispoziţia primarului poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în conditiile legii.p1-  admin, 05-10-2011
  •  prezentare  •  atributii  •  organizare  •  informatii  •  anunturi  •  formulare  •  stare civila  •  servicii  •  furnizare date  •  contact  •  
© 2011 Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor Tulcea - Toate drepturile rezervate