ROMÂNIA   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
stema romaniei DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TULCEA
      

Județul Tulcea


Galerie foto - judetul Tulcea


       

Populaţia județului Tulcea, la data de 30.03.2012 - 250.524 locuitori (Registrul Național de Evidență a Persoanelor)

 

Reşedinţa administrativă a judeţului este municipiul Tulcea, având o populaţie de 92.122 de persoane (la data de 07.02.2012), fiind cel mai important centru comercial al judeţului.

 

Organizarea administrativ-teritorială este următoarea:

oraşe – 4 (Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina);

comune - 46;

sate – 133

 

Istorie

    Aşezat între Dunăre şi Marea Neagră, teritoriul judeţului Tulcea a avut o evoluţie istorică strâns legată de aceea a Dobrogei, o regiune propice schimburilor comerciale şi care s-a aflat deseori în atenţia marilor puteri ale vremii.

Cele mai vechi mărturii ale prezenţei umane în zona de nord a Dobrogei aparţin Paleoliticului (600 000/500 000 – mil. XI a.Chr.) şi Mezoliticului (mil. X – VII a.Chr). Alături de numeroasele piese litice descoperite în complexe atribuite culturilor musteriană (Baia, Beidaud, Enisala, Slava Rusă), gravetiană (Babadag) şi tardenoisiană (Garvăn, Luncaviţa).

 

Geografie

    Judeţul Tulcea este situat în extremitatea de E-SE a României, în partea central-nordică a Dobrogei, la gurile Dunării, cu ieşire la Marea Neagră (în E), la graniţa cu Republica Moldova şi Ucraina (în N), limitat de judeţele Galaţi (NV), Brăila (V) şi Constanţa (S), la intersecţia paralelei de 45° latitudine N cu meridianul de 29° longitudine E.

Pe teritoriul judeţului se află punctul extrem estic al României, respectiv 29°41'24" longitudine E, la Sulina. Suprafaţa totală este de 8499 kmp (3,56% din suprafaţa ţării), locul 4 pe ţară, după jud. Timiş, Suceava şi Caraş-Severin. Din suprafaţa totală a judeţului, 3446 kmp reprezintă suprafaţa zonelor umede constituită din Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razim Sinoie.

Delta Dunării constituie una dintre cele mai întinse zone umede din lume - ca habitat al păsărilor acvatice, cea mai vastă zonă de stufărişuri compacte de pe Pământ şi un adevărat muzeu al biodiversităţii.

 

Turism

    Județul Tucea este prin excelenta o zonă turistică. Frumusețea și diversitatea peisajului, bogăția și varietatea vestigiilor  arheologice și a monumentelor istorice dau unicitate judetului. Este singurul județ din România unde sunt întâlnite toate formele de relief: dunărea, marea, muntele .

    Tulcea, reședința administrativă a acestui judet, este numită și Poarta Deltei Dunării. Aici Dunarea se divide in trei ramuri formand un pamânt magic, Delta Dunarii.p1-  admin, 03-04-2012
  •  prezentare  •  atributii  •  organizare  •  informatii  •  anunturi  •  formulare  •  stare civila  •  servicii  •  furnizare date  •  contact  •  
© 2011 Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor Tulcea - Toate drepturile rezervate