ROMÂNIA   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
stema romaniei DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TULCEA
      

Protectia Datelor cu Caracter Personal si Furnizarea de Date       

 Furnizarea datelor cu caracter personal

    Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor, referitoare la:

       
  1. date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele părinților persoanelor în cauza);
  2. date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații;
  3. date referitoare la domiciliile și reședințele acordate;
  4. date referitoare la codul numeric personal atribuit.

          Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor este reglementata de OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor  români, precum și de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
          Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obținerea, în prealabil, a consimțământului scris al persoanelor vizate. Consimțământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.
          Se consideră temei legal justificat, solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea structurilor Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Parchet, Justitie, instituții specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanele fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidența persoanelor etc. p2-  admin, 03-10-2011


       


       
  •  prezentare  •  atributii  •  organizare  •  informatii  •  anunturi  •  formulare  •  stare civila  •  servicii  •  furnizare date  •  contact  •  
© 2011 Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor Tulcea - Toate drepturile rezervate