ROMÂNIA   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
stema romaniei DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TULCEA
      

Evidența Persoanelor       


       


       

 Eliberare Act de Identitate

    la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, schimbarea sexului sau a fizionomiei, pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior

       

Cetățenii care se află în una dintre urmatoarele situații:

 1. Expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
 2. Pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
 3. Schimbarea domiciliului;
 4. Modificarea numelui sau a prenumelui titularului actului de identitate, a prenumelui părinților sau schimbarea datei ori a locului nașterii;
 5. Deteriorarea actului de identitate;
 6. Schimbarea denumirii sau a rangului localităților, străzilor, al numerotării imobilelor sau rearondării acestora, al inființării localităților, străzilor;
 7. Atribuirea unui nou C.N.P.;
 8. Fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 9. Schimbarea sexului;
 10. Anularea actului de identitate.

     Cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate și în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre celelalte situații menționate anterior, cetățenii au obligația să se prezinte personal sau prin reprezentantul legal, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor în a cărui rază teritorială au domiciliul sau reședința, pentru a solicita eliberarea unei noi carți de identitate.

     Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile.

     Documentele necesare în vederea eliberării noilor acte de identitate sunt:

 1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate – descarca cererea
 2. Act de identitate și cartea de alegător (cu excepția - pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate);
 3. Certificatul de naștere, original și copie;
 4. Certificat de casătorie, în cazul persoanelor căsătorite, original și copie;
 5. Hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, original și copie;
 6. Certificat de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 7. Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, dupa caz, original și copie;
 8. Documentul care  face dovada adresei de domiciliu, original și copie. Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului este necesară declarația scrisă a găzduitorului (aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului).
 9. Chitanța reprezentând contravaloarea Cărții de identitate;


p4-  admin, 05-10-2011


       


       


       


       


       
  •  prezentare  •  atributii  •  organizare  •  informatii  •  anunturi  •  formulare  •  stare civila  •  servicii  •  furnizare date  •  contact  •  
© 2011 Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor Tulcea - Toate drepturile rezervate