ROMÂNIA   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
stema romaniei DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TULCEA
      

Evidența Persoanelor       


       

 Cartea de Identitate

       

    Conform O.U.G. 97/2005 privind evidenţa domiciliului, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate.
    Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu aceasta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei de reşedinţă a titularului (după caz) şi a cetăţeniei române. 

    Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de:
- 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
- 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
- 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.
Cartea de alegător (C.A.) se eliberează odată cu actul de identitate (C.I.) la împlinirea vârstei de 18 ani .p3-  admin, 05-10-2011


       


       


       


       


       


       
  •  prezentare  •  atributii  •  organizare  •  informatii  •  anunturi  •  formulare  •  stare civila  •  servicii  •  furnizare date  •  contact  •  
© 2011 Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor Tulcea - Toate drepturile rezervate