ROMÂNIA   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
stema romaniei DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TULCEA
      

Atribuţii


 Direcția Publică Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Tulcea are urmatoarele atribuții principale:

       
  1. actualizează, utilizează si valorifică Registrul de evidență a persoanelor al județului Tulcea;
  2. furnizează, în cadrul Sistemului național de evidență a populației datele necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidență a persoanelor;
  3. coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor la nivelul județului Tulcea;
  4. controlează modul de gestionare a documentelor de stare civilă;
  5. monitorizează și controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană;
  6. gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;
  7. ține evidența registrelor de stare civilă, exemplarul II și efectuează mențiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;
  8. utilizează și valorifică Registrul național de evidență a persoanelor;
  9. aprovizionează Serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor cu imprimatele necesare activității de evidență a persoanelor și stare civilă, distribuite de D.E.P.A.B.D.;
  10. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.

         Obiectivul Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea este deservirea în cele mai bune condiţii a cetăţenilor care, direct sau indirect, solicită rezolvarea diferitelor categorii de lucrări pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă.p1-  admin, 03-10-2011


       
  •  prezentare  •  atributii  •  organizare  •  informatii  •  anunturi  •  formulare  •  stare civila  •  servicii  •  furnizare date  •  contact  •  
© 2011 Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor Tulcea - Toate drepturile rezervate