ROMÂNIA   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
stema romaniei DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TULCEA
      

Anunţuri       


       


       


       


       


       


       


       


       

 Pentru exercitarea dreptului de vot

    Alegerile pentru președintele României din data de 02.11.2014

       

Pentru exercitarea dreptului de vot, cu ocazia alegerilor pentru președintele României din data de 02.11.2014, facem apel către toţi cetăţenii judeţului, să verifice termenul de valabilitate al actelor de identitate deţinute, iar în situaţia deţinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmează să expire până la data alegerilor, să se prezinte la sediile Servicilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, în vederea punerii în legalitate cu un nou act de identitate.

La nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Tulcea (Babadag, Macin, Isaccea, Sulina si Tulcea) programul de lucru cu publicul va fi prelungit astfel:

08:00-16:00 în data de 01.11.2014 si dupa caz 15.11.2014

08:00-21:00 în ziua de 02.11.2014 si dupa caz 16.11.2014

Sunt vizate acele persoane care nu deţin acte de identitate, ori sunt titulari ai unor acte de identitate cu termen de valabilitate expirat.

Soluţionarea cazurilor particulare ale solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile necesare eliberării cărţii de identitate, se va face prin eliberarea unor cărţi de identitate provizorii.p10-  admin, 29-10-2014
  •  prezentare  •  atributii  •  organizare  •  informatii  •  anunturi  •  formulare  •  stare civila  •  servicii  •  furnizare date  •  contact  •  
© 2011 Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor Tulcea - Toate drepturile rezervate