ROMÂNIA   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
stema romaniei DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TULCEA
      

Anunţuri       


       

 A N U N T

       

Direcția Publică Comunitară Județeană de Evidență a persoanelor Tulcea

Organizează examen de promovare în clasă la sediul Direcția Publică Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Tulcea, pentru funcționarii publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o formă de învățământ superior în specialitatea în care iși desfașoară activitatea: Funcția publică/grad profesional DIN care promovează: Referent, grad profesional asistent Funcția publică/grad profesional PE care promovează: Inspector, grad profesional asistent

Condițiile de desfăsurare a examenului/data organizării

Proba scrisă în data de 10.08.2017 - ora 10,00

Interviul în data de 10.08.2017 - ora 14,00

Examenul de promovare în clasă constă în 3 etape ,după cum urmează: 1. verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în art. 1 alin. 1 din Ordinul nr. 1932/2009 2. proba scrisă; 3. interviul.p3-  admin, 27-07-2017


       


       


       


       


       


       


       
  •  prezentare  •  atributii  •  organizare  •  informatii  •  anunturi  •  formulare  •  stare civila  •  servicii  •  furnizare date  •  contact  •  
© 2011 Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor Tulcea - Toate drepturile rezervate